ŠUP

Z historie ŠUPu...

Související odkazy

Archiv starších ŠUPů - výběr článků z čísel 25 a starších

Kdo píše jaký zápis do ŠUPu a kdy to má být hotovo

Recenze ŠUPu v odborném časopise "Čeština doma a ve světě", vydávaném katedrou českého jazyka FFUK.

e-ŠUP, pokusný provoz

Oddílový časopis ŠUP vydáváme od roku 1996. V ŠUPu se objevují zápisy o akcích, které se konaly, aktuální program, adresář a jiné nezbytnosti. Příležitostně se objevuje také občasná příloha - NáŠUP s nepravidelným a rozličným obsahem, jako např. kvízy, všelijaké vtipné :-) soutěže a podobné výmysly.

Jak vznikl název ŠUP? Kdysi dávno, v dobách prehistorických, na jedné zimní výpravě jsme hráli naši oblíbenou hru, pantomimu. Šlo o to předvést pantomimicky (bez zvuků, pouze posunky a gesty) trojici více, či méně souvislých slov (např. "atypicky skvostná ráčna" nebo "šarm ukrutných Makedonek", apod.) tak, aby ji ostatní poznali. Padlo to na Alfonse, který dostal "šumařovo podlouhlé ukulele". Po několika desítkách minut se mu však podařilo toto sousloví předvést. Později jsme tento název oprášili pro náš oddílový časopis. Sousloví je však poněkud dlouhé, proto jsme jej zkrátili na ŠUP. Zkratka by sice správně měla znít ŠPU, ale to se špatně vyslovuje a není to tak typograficky hezké.

ŠUPy od čísla 26

ŠUPy si můžete stáhnout v PDF. Některé jsou ke stažení ve více variantách, čím větší kvalita, tím větší velikost souboru.

ŠUP 64

SUP 64

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor – Odysseovy cesty, Tygří puťák – Český les, Tygří družinovka s Broukem – Srbsko, Podzimní sraz Kácov, Podzimní tábor – Holostřevy – Zlatá horečka, Kec s dražbou, Drakiáda s Ginkgem, Tygří schůzka v podzemí v Šárce, NáŠUP: Zkapalněné názvy písní, Bylo nebylo

Vyšel: 14.12.2022, 40 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 63

SUP 63

OBSAH: Předkrm, Kronika: Stromek, Družinová výprava Tygři - Srbsko, Pololetní výprava v Desné, Otevírání studánek, Velikonoční výprava, Hra s Ginkgem, Jarní voda - Sázava, Jarní sraz, Tábor - noční přepad, NáŠUP: Šifry, Komiks Teď mě všichni poslouchejte!, Bylo nebylo

Vyšel: 24.7.2022, 28 stran
Stáhnout PDF: tisková kvalita

ŠUP 62

SUP 62

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor, Válecí tábor, Puták Černá Hora, Tygří puťák Rychlebské hory, Podzimní voda - Vltava, Tygři cyklovýprava, orienťák Škadok, Podzimní sraz, Podzimní tábor - Dědov (letci), Guláš Mikuláš, Bylo nebylo

Vyšel: 18.12.2021, 56 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 61

SUP 61

OBSAH: Předkrm, Kronika: Puťák pro starší – Bulharsko Rila, Tygří puťák – Muráň Slovensko, Podzimní sraz – Tygři, Guláš Mikuláš – Tygři, Tygří družiovka (duben), Jarní voda – Berounka, Jarní sraz, NáŠUP: Pár slov o Škadoku, Šifry, Komiks - Ultimátní Už, Komiks - Příběhy z paseky, Ze ŠUPlíku: Hlášky – tábor 2018, Bylo nebylo

Vyšel: 23.7.2021, 32 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 60

SUP 60

OBSAH: Předkrm, Kronika: Kec a Guláš Mikuláš, Vánoční kec a Stromek, Družinovka Kamzíků, Pololetky, Zimní výprava, Online kec a schůzka Kamzíků, Družinovka Tygrů, Družinovka Kamzíků, Jarní sraz s Ginkgem, Hlídání tábora, Tábor, NáŠUP: Atentát na Heydricha, Příběhy z Paseky: Kotlík, Bylo nebylo

Vyšel: 31.8.2020, 60 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 59

SUP 59

OBSAH: Předkrm, Kronika: Zpožděný zápis z Velikonoc, Jarní voda Orlice, Jarní sraz s Ginkgem, Družinovka Tygrů, Výroba králíkáren, Tábor, Puťák Rumunsko, SkoRo puťák Slovensko, Podzimní voda Vltava, Podzimní sraz v Kácově, Podzimní tábor v Holostřevech, NáŠUP: Příběhy z Paseky: Nové plavky, Bylo nebylo

Vyšel: 21.12.2019, 56 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 58

SUP 58

OBSAH: Předkrm, Kronika: Družinová výprava SkoRo, Schůzka SkoRo, Podzimní voda Berounka, Podzimní sraz, Turnaj v Bangu, Podzimní tábor, Listopadové družinovky Kamzíků a Tygrů, Guláš Mikuláš, Zimní tábor, Lednová družinovka Kamzíků, Pololetní výprava, Březnové družinovky Kamzíků a Tygrů, Otevírání studánek, Výprava Tygrů na Petrášku, Velikonoční puťák, Ze ŠUPlíku: Ze starých kronik: Studánky 1993, Příběhy z Paseky: Parlez–vous Français?, Bylo nebylo

Vyšel: 24.6.2019, 32 stran
Stáhnout PDF: tisková kvalita

ŠUP 57

SUP 57

OBSAH: Předkrm, Kronika: Fosílie ve Skandinávii, Cyklovýprava Tygři, Cyklovýprava SkoRo, Jarní voda Ohře, Družinovka Sko, Příprava tábora, Tábor - Nez Percés, Šifry z tábora, Potábor, Puťák pro starší Bulharsko, SkoRo Puťák Slovensko, NáŠUP: Příběhy z Paseky: Štěstí a Ve službě, Bylo nebylo

Vyšel: 21.12.2018, 56 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 56

SUP 56

OBSAH: Předkrm, Kronika: Puťák fosilií Slovenské Rudohoří, Puťák Rumunsko, Družinovky SkoRo a Tygřat, Podzimní voda Sázava, Podzimní sraz, Pražská 100, Podzimní tábor v Domaslavi, Listopadové družinovka SkoRo, Tygřat a Rohlíků, Guláš Mikuláš, Stromek, Zimní tábor, Pololetní výprava Desná, Fosilie v Norsku, Otvírání studánek, Velikonoční výprava, NáŠUP: Z loňského tábora, Příběhy z Paseky: Úvod a Na puťáku, Bylo nebylo

Vyšel: 30.6.2018, 56 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 55

SUP 55

OBSAH: Předkrm, Kronika: Zlatokopecká výprava Skokanů, Rýžování zlata na Kocábě, Zimní tábor v Horní Lipové, Pololetní výprava - Desná, Svatba Stonožky a Maďala a jiné, Otevírání studánek, Velikonoční výprava - Petráška, Družinová výprava Tygřat - Jelence, Jarní voda I - Berounka, Jarní voda II - Otava, Příprava tábora, Tábor - Ztracený svět, Pozdravy z Kanady, Bylo nebylo

Vyšel: 16.12.2017, 40 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 54

SUP 54

OBSAH: Předkrm, Kronika: Družinovka Skokanů Krty, Tábor Dvanáct pečetí, Puťák Alpy, Puťák Slovensko, Skokaní cyklovýprava, Vltava první voda, Vltava druhá voda Tygřata na stěně, Podzimní sraz v Kácově, Podzimní tábor v Holostřevech, Kuklení, Výpravy 17.listopadu, Guláš Mikuláš, Bylo nebylo

Vyšel: 11.12.2016, 76 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 53

SUP 53

OBSAH: Předkrm, Kronika: Zimní putovní tábor, Hra po Praze – Čtvrtý král, Velikonoce – Petráška, Tygřecí družinovka, SkoRo družinovka, Cyklovýprava malá, Cyklovýprava Žďárské vrchy, Jarní voda – Orlice, Jarní sraz U Pstruha, Co se jinam nevešlo, NáŠUP: Slovníček oddílových pojmů, Vzpomínky fosílií: O ztracené vlajce, Tomu se říká hlídka, Jak jsme nekradli hrnce, Hugo, poryč a něfť, Hugo a slimák, Pár dalších příhod, Bylo nebylo

Vyšel: 14.6.2016, 36 stran
Stáhnout PDF: tisková kvalita

ŠUP 52

SUP 52

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor, Táborová družinovka Rohlíků, Básně – závěrečňák, Komiks – závěrečňák, Živé obrazy, Puťák Rumunsko, Rohličí puťák Slovensko, Podzimní sraz v Kácově, Podzimní tábor – Moravský kras, Guláš Mikuláš – Srbsko, Družinovka Tygřata, NáŠUP: Křížovka, Bylo nebylo

Vyšel: 20.12.2015, 56 stran
Stáhnout PDF: tisková kvalita

ŠUP 51

SUP 51

OBSAH: Předkrm, Kronika: Zimní tábor 2013/14, Puťák do Norska a Švédska, Rohlíčí družinovka – cyklo, Podzimní voda – Otava, Podzimní tábor v Provodíně, Výprava do Jelenců, Zimní tábor, HaPo výprava, Pololetky v Desné, Družinovky Rohlíků, Otevírání studánek, Velikonoce na Petrášce, Jarní voda I. – Lužnice, Jarní voda II. – Ohře, Jarní sraz s Ginkgem, NáŠUP: Ze starých kronik, Rébusy, Jak se starat o své běžky, Bylo nebylo

Vyšel: 27.6.2015, 44 stran
Stáhnout PDF: černobílý

ŠUP 50

SUP 50

OBSAH: Předkrm, Kronika: Podzimní tábor v Gruně, Guláš Mikuláš 2013, Zimák v Horní Lipové, Zimní Brdy, Pololetky v Desné, Otvírání studánek, Mokasín, CykloVelikonoce, Sázava jarní, Berounka jarní, Jarní sraz, Družinovka Rohličí, Letní tábor, Puťák Orava, NáŠUP: Z historie ŠUPu, Jak vzniká ŠUP, Jídelníček / vaření, Bylo nebylo

Vyšel: 18.12.2014, 44 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 49

SUP 49

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor Bílý sokol, Puťák Rumunsko Calimani, Vločkový puťák – Slovensko, Podzimní sraz v Kácově, Bylo nebylo

Vyšel: 18.12.2013, 48 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 48

SUP 48

OBSAH: Předkrm, Kronika: Podzimní sraz v Kácově, Podzimní tábor v Provodíně, Wanted!, 38. Pražská stovka, Guláš Mikuláš - komiks, Vánoční kec a Stromek, Zimák, Pololetky v Desné, Na běžkách do Jeseníků, Studánky - Posázaví, Velikonoce - Moravský kras, Jarní vody - Orlice, Jarní sraz s Ginkgem - komiks, Hobo výprava, NáŠUP: Křížovka, Reklama na nové písně, Bylo nebylo

Vyšel: 5.10.2013, 28 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 47

SUP 47

OBSAH: Předkrm, Kronika: Pololetky – Desná, Mokasín, Velikonoční puťák, Hádanky z Velikonoc, Jarní voda II. – Vltava, Jarní sraz s Ginkgem – Ploučnice, Tábor – Huckleberry Finn, Extra porce z tábora, Báseň Den v pravěku, Hadí puťák – Slovensko, Puťák pro starší – Norsko, Jediná podzimní voda – Lužnice, NáŠUP: Translate server error, Poznej členy oddílu, Úklid klubovny, Bylo nebylo

Vyšel: 25.2.2013, 52 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 46

SUP 46

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor – Bronzový poklad, Hlášky z tábora, Puťák Slovensko, Křížovka z puťáku, Komiks z puťáku, Podzimní voda I. – Sázava, Podzimní voda II. – Sázava, Podzimní sraz v Kácově, Kde je zakopaný pes, Podzimní tábor – Jelence, Hurá na Eiger!, Kvíz – poznej naše ptáky, Hadí výprava – Borek, Pražská stovka, Guláš Mikuláš, Vánoční kec a stromek, Zimní tábor, NáŠUP: Komiks – Lili a Mili, Bylo nebylo

Vyšel: 12.2.2012, 52 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 45

SUP 45

OBSAH: Předkrm, Kronika: Výprava do Vlčí rokle, Hlášky, Proti proudu čas, Guláš Mikuláš, Zimní tábor – Rychlebské hory, Problém: Jack, Pololetní výprava – Desná, Hvězdný kec, Fotokomiksy, Zimní výprava – Velká Fatra, Studánky, Velikonoční výprava, Jarní voda I. – Berounka, Jarní sraz – Ploučnice, Hadí výprava – Rabštejn, NáŠUP: Šifra – „osmisměrka”, Bylo nebylo

Vyšel: 28.6.2011, 36 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 44

SUP 44

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor, Dinosauří obrazárna, Křížovka, Puťák Slovensko, Podzimní voda I – Sázava, Podzimní voda II – Sázava, Podzimní sraz – Kácov, Podzimní tábor – Gruna, Bylo nebylo & bude nebude, Bylo nebylo

Vyšel: 1.12.2010, 32 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 43

SUP 43

OBSAH: Předkrm, Kronika: Puťák 2008, Krokodýlo-hrabošecí výprava, Tábor, Puťák Fagaraš, Jak to viděli ostatní – Fagaraš, Podzimní voda II. – Lužnice, Podzimní tábor – Gruna, Vánoční kec a Stromek, Zimní tábor na Libíně, Vyzvědači, Kuklení, Pololetky – Desná, Velikonoční výprava – Petráška, Psanci, Jarní voda I. – Sázava, Jarní voda II. – Sázava, Bylo nebylo

Vyšel: 18.6.2010, 48 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 42

SUP 42

OBSAH: Předkrm, Kronika: Jarní voda I. – Ploučnice, Jarní voda II. – Otava, Jarní sraz, Tábor, Podzimní voda I. – Vltava, Podzimní voda II. – Vltava, Podzimní sraz, Podzimní tábor na Provodíně, Oddílová výprava do Borku, Pražská 100, Zimní tábor na Libíně, Pololetky v Desné, Otevírání studánek, Velikonoce, Jarní voda I. – Ohře, Jarní voda II. – Ohře, Bylo nebylo

Vyšel: 4.7.2009, 52 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 41

SUP 41

OBSAH: Předkrm, Kronika: Puťák Rakousko – Stubai, Podzimák v Provodíně, Kec uzlovací, Jednodenní Jizerky, Pražská 100, Kec vodácko–turistický a Guláš Mikuláš, Vánoční kec a Stromek, Ještěrčí výprava, Zimák na Myslivně, Pololetky v Desné, Hvězdičkový kec, Otevírání studánek, Velikonoční výprava, Bylo nebylo

Vyšel: 19.7.2008, 32 stran
Stáhnout PDF: černobílý

ŠUP 40

SUP 40

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor 2007, Puťák Slovensko, Voda podzimní I., Voda podzimní II., Kec – dřeviny, Podzimní sraz, Bylo nebylo

Pozn: Speciál - 40 let Vyšehradu: O podivném dvojmyslu, službě a kolaboraci, Jaké to bylo tenkrát, když..., Můj život v oddíle, Fosilní anketa, Galerie zasloužilců 7. oddílu,

Vyšel: 6.11.2007, 48 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 39

SUP 39

OBSAH: Předkrm, Kronika: Guláš Mikuláš, Vánoční kec a stromek, Zimní tábor – Libín, Hra po Praze, Pololetky, Puťák Jeseníky, Otevírání studánek, Velikonoční cykloputování, Cyklovýprava, Voda I., Voda II., Pytličí cyklodružinovka, Jarní sraz, NáŠUP: Kůň, Bylo nebylo

Vyšel: 5.10.2007, 32 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 38

SUP 38

OBSAH: Předkrm, Kronika: Letní tábor, Táborová poezie, Puťák Rumunsko, Puťák Slovensko, Pytliččí cyklovýprava, Voda I. podzimní, Voda II. podzimní, Podzimní sraz, Cyklovíkend na Myslivně, Oddílová výprava do Beškova, Ohlédnutí za Pražskou stovkou, Bylo nebylo

Vyšel: 15.12.2006, 28 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 37

SUP 37

OBSAH: Předkrm, Kronika: Podzimní tábor, Oddílová výprava, Pražská 100, Guláš Mikuláš, Vzpomínka na Stromek, Zimní tábor, Pololetky na Novině, Velké putování Krušnými horami, Otevírání studánek, Velikonoce, První voda (co nebyla), Druhá voda, Náhradní, jednodenní voda, Jarní, Ze ŠUPlíku: Alarmující studie o škodlivosti chleba, Bylo nebylo

Vyšel: 21.7.2006, 36 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 36

SUP 36

OBSAH: Předkrm, Kronika: Velikonoce, Hoboes – závěrečný úsek, Jarní voda Otava, Turnaj v kuličkách, Jarní sraz s Ginkgem, Pytličí výprava, Letní tábor, Táborové ohlasy, Alpy, Puťák Slovensko, Slovenský puťák dle Kuleho, Voda I. podzimní – Vltava, Voda II. podzimní – (zase) Vltava, Podzimní sraz v Kácově, Ze ŠUPlíku: Podchlazení, Bylo nebylo

Vyšel: 6.12.2005, 48 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 35

SUP 35

OBSAH: Předkrm, Kronika: Pytličí jednodenní družinovka, Guláš Mikuláš, Vánoční Kec & Stromek, Zimák, Zimní výprava na Blaník, Vyzvědači, Pololetky v Krkonoších, Zimní puťák, NáŠUP: Novinky ze světa, Ze ŠUPlíku: Malé uzlíkové pojednání – část II., Bylo nebylo

Vyšel: 1.11.2005, 32 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 34

SUP 34

OBSAH: Předkrm, Kronika: Operace Overload, Podzimní voda I, Podzimní voda II, Cykloaudience v Lánech, Podzimní sraz v Kácově, Kompozice z podzimáku, Lekce řeči těla, Pražská 100vka, NáŠUP: Vědecký koutek, Ze ŠUPlíku: Malé uzlíkové pojednání – část I, Bylo nebylo

Vyšel: 15.12.2004, 32 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 33

SUP 33

OBSAH: Předkrm, Kronika: Jarní sraz s Ginkgem, Letní tábor, Puťák Rumunsko, NáŠUP: Vědecký koutek, Bylo nebylo

Vyšel: 11.11.2004, 36 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 32

SUP 32

OBSAH: Předkrm, Kronika: Družinová výprava, Zimní puťák, Z Alfíší kroniky, Velikonoční putování, Sněm oblasti, Jarní vody, NáŠUP: Vědecký koutek, Obleček na tábor, Bylo nebylo

Vyšel: 19.5.2004, 24 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita, tisková kvalita

ŠUP 31

SUP 31

OBSAH: Předkrm, Kronika: Podzimní tábor – Provodín, Oddílová výprava – Borek, Pražská 100, Guláš Mikuláš, Stromek, Zimní tábor, Povídání o holocaustu, Zimní výprava, Pololetky u Balounů, Bylo nebylo

Vyšel: 4.3.2007, 20 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 30

SUP 30

OBSAH: Předkrm, Kronika: Ztracený svět - letní tábor 2003, Putování po střeše Balkánu, Puťák na Slovensku, Obě podzimní vody, Podzimní sraz, NáŠUP: Vědecký koutek - právo, KPZ (správně má být v rubrice "Ze ŠUPlíku", tak příště!:-), Bylo nebylo

Vyšel: 19.12.2003, 40 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 29

SUP 29

OBSAH: Předkrm, Kronika: Pražská stovka, Guláš - Mikuláš, Stromek 2002, Zimák 2002 - 2003, Zimní výprava, Pololetky u Balounů 2002, Puťák Jeseníky, Hra v Praze, Studánky, Velikonoce, Kec a „Nabodeníčka“, Voda, Dobříš - Praha, Sraz v Herbertově, NáŠUP: Avia B 20, Bylo nebylo

Vyšel: 26.6.2003, 32 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 28

SUP 28

OBSAH: Předkrm, Kronika: Voda podzimní I, Voda podzimní II, Sraz, Podzimní tábor, Orienťák, Kec dřevinový, Výří výpravy, Summit v Jizerkách, Pražská stovka, NáŠUP: Vědecký koutek, Bylo nebylo

Pozn: jedná se o první stereografický ŠUP s prostorovými 3D obrázky (k prohlížení jsou nutné speciální červeno-modré brýle)

Vyšel: 18.12.2002, 28 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 27

SUP 27

OBSAH: Předkrm, Kronika: Tábor Malčice, Puťák Slovensko, Povodně, NáŠUP: Vědecký koutek, Bylo nebylo

Vyšel: 14.11.2002, 32 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita

ŠUP 26

SUP 26

OBSAH: Předkrm, Kronika: Velikonoční putování jaro 2002, Prvomájová výprava, Voda I jarní, Voda II jarní, Výprava na Točník, Sraz jarní (s Ginkgem), NáŠUP: Vědecký koutek, Ze ŠUPlíku: Uzlíky, Určování dřevin, Bylo nebylo

Vyšel: 12.10.2002, 28 stran
Stáhnout PDF: normální kvalita