Historie

Historie oddílu - jak to vidí Kule

Vše začalo ve stanici mladých přírodovědců na Smíchově. Tam se tenkrát scházelo několik lidí kteří založili v rámci Svazarmu spolek, který později byl u vzniku Svazu junáků - zálesáků. Tento Svaz se stal v roce 1968 kolektivním členem Junáka. Středisko "Vyšehrad" v té době vedl Ing. arch. Jindřich Novotný

Další náčelník střediska Pavel Drašar - "Doktorský" vzpomíná na památný výlet v květnu roku 1967, kdy jej i pár dalších zakládajících členů oddílu, přijal Jindra zvaný "Ufon" do střediska. Lze tedy datovat vznik střediska rokem 1967.

Později se bez větších problémů stáváme základní organizací Svazarmu, kde bez větších zásahů přežíváme normalizační režim, dokonce i s původním krojem, avšak již bez skautské slibové lilie.

V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let je středisko složeno z několika oddílů. Základ tvoří oddíly šestý vedený Hugem - Tomášem Běhounkem, později Tomášem Lerlem a sedmý vedený Laktosem - Zdeňkem Bartoněm a později Tatouchem - Petrem Turkem.

Asi v roce 1974 se část střediska osamostatňuje a vznikají dvě základní organizace Svazarmu. Část vedená Ufonem se začíná věnovat spíše Biatlonu a svazarmovským soutěžím, zatímco část vedená Pavlem Drašarem zachovává, hlavně díky Hugovi, původní zaměření střediska

Díky Hugovým kontaktům na bývalé skautské oddíly účastníme se v roce 1981, 85, 89 "Lesních škol" vedených Šrámem - Břetislavem Škaroupkou.

Po roce 1989 jsme chvíli součástí následnické organizace Svazarmu, ale chceme být součástí organizace, která je nám blízká. Asi rok sledujeme vývoj v Junáku, ale zdá se nám, že Junák po roce 1989 vznikl jako "masová" organizace, a řeší velké vnitřní problémy. Exkomunikace bratra Šráma nás jen utvrdila v našem rozhodnutí spojit svoji další existenci s Českou tábornickou unií.

Trocha připomínek k historii Střediska očima Pavla Drašara

... začalo to v UDPMJF v Grébovce, my jsme jezdili jako mladí přírodovědci na tábory a vody a tam jsme se dali dohromady. Někdy kolem přelomu roku 1964/5 přišel Jindra Novotný zvaný Ufon s tím, že se rýsuje možnost založení střediska junáckého typu. Nám se to tehdá líbilo a shodli jsme se, že pokud to nepůjde jako to středisko, založíme tábornickou osadu (viz kořeny vztahů k TU).

Tehdy jsme měli hlavy plné skvělých možností, které se otevřely zejména péčí některých osvícených svazáků, kteří viděli, že v táborničení je masa mladých lidí a oni je potřebovali.

Vzniklo středisko mladých zálesáků v rámci Svazarmu. Mladí zálesáci se čím dál více přibližovali junáckému profilu až kdesi v roce 1967 jednal Karel Šubrt přímo s Plajnerem za účasti Franka Elstnera a shodli se, že se ze svazarmovskejch zálesáků udělá Junák. To bylo dost dlouho před obnovením Junáka.

Nicméně, aby to o Junáka nekříslo, pojmenovalo se to SJZ - Svaz junáků zálesáků. Skautská lilie je chytře nahrazena odznakem z kompasové střelky a uzlu, mající shodnou symboliku se skautskou lilií, autorství tohoto odznaku bych připsal Jindrovi - Ufonovi.