ŠUP 20

Kec Wánoční

(Toť maskovací název pro Sodovkové doupě, podnik to, pro největší vyvrhele společnosti, pro zlosyny všech kategorií, zkrátka pro všechny, kdo již propadli démonu limonád natolik, že se bez nich již neobejdou. Jen dítkám a detektivům je vstup zakázán, aby toto doupě neřesti nebylo prozrazeno a mohlo dál zasívat hnilobné sémě do společnosti svobodných národů žižkovských….)

Žižkovská kronika léta páně ……….(nečitelné)

Alfons je ještě kápo, ale dlouho už nebude...Přes veškerou snahu Lojzovy bandy se přípravy velkolepé slavnosti vánoční malinko protáhly a bylo nutno počátek o chvilku pozdržet. A tak poslední dodělávky probíhaly za klení, podupávání a občasných výstřelů z Coltových revolverů, čekajících zlosynů, kteří, jelikož nebyli vpuštěni, se onoho domáhali…

Když byli všichni vpuštěni do doupěte, museli nejdříve odevzdat dary na počest velikého Lojzy Kápa a dále najít několik zdánlivě nepopsaných žlutých lístečků. To ovšem nebyl problém a tak již brzy všichni seděli v sále sodovkového doupěte a Lojza započal letošní slavnost.

Jaké bylo pak překvapení zločinců, když se pod speciální lampou ( m.j. uloupenou z hlavního trezoru, hlavní Pařížské banky) objevovali, na lístečcích již zpočátku jimi naloupenými (či nalezenými), čísla různé hodnoty. Ta pak znamenala výhody různé při rozdávání cukroví, jemuž dětinští zlosyni holdují snad ještě více než démonu limonád.

Svojí loďku je nutno nejdříve řádně ozkoušet...V přátelské zločinné atmosféře se táhl večer za svým cílem. A tím měla být volba nového Kápa bandy. K volbě se přistupovalo zodpovědně, vždyť kápem nemůže být jen tak někdo, jen ti nejzkušenější a u lidu „galérního“-(od galérky) nejoblíbenější mohou stanout v čele věhlasné bandy. A již přichází první kolo volby, sčítací komise ve složení Jednooký Billy, Čtyřoký Krup a Slaboch Ben už má výsledky. Do dalšího kola postupují Rychlonožka Maďal, Plácačka Džordž a Alfons Kápo( tzn. Dosavadní Kápo- vlastně již bývalý).  A již to je rozhodnuto i druhé kolo je za námi a Plácačka Džordž se stává Mozkem bandy na další vražednězločinné období. Ještě blahopřání od starého Kápa  a zbytek slavnosti je již ve znamení nového vedení. No a tu máme první příkaz nového Chefa : „Další tři kola cukroví!!!“ . A již i poslední nedůvěřivci souhlasí s volbou nového šéfa bandy.

... než se pustíte do hry, kdo déle vydrží.Jak je známo jednou z nesporných vlastností zločinců je přehnaná pověrčivost, nesmí tedy chybět věštba nejbližší budoucnosti pro nadcházející rok v podobě pouštění ořešákových lodiček se svící na palubě. První skonal či zhasl Korba Cuk (má za úkol nějakou „Káču“ a asi ho tedy chytnou, ále co za pár let je venku a pak…) a pak další a další a …..

Ale to už se slavnost končí, sodovka je dopita, nejlepší cukroví snědeno Chefe zvolen, nezbývá tedy než se rozloučit. Je utvořena zločinecká „elipsa“ a Plácačka George vysílá signál přátelství, mezi tak bezcharakterní zjevy jakým jen zločinci mohou být…

(Jak by asi zuřili šéfové bandy, starý i nový, kdyby jen tušili, že se jim na slavnost vkradli nejlepší z detektivů žižkovského Scotland Yardu. A že ti za které byli převlečeni se jistě svíjejí v policejních poutech někde ve vazebních celách žižkovské policie…)

A to je konec příběhu o Weliké slavnosti Zločinecké konané pod samým „svícnem“ Spojených států žižkovských, Léta páně ……….. (nečitelné)

Zapsal Alfons


zpět